U traganju za mjestima za izložbe projekta Skrivena/e povijest/i -  remapping Mozart uvijek smo iznova nailazili na potisnutu činjenicu ariziranja i tako bili konfrontirani sa ulogom Austrije kao naslijednice nacionalsocijalizma. Nametnulo se pitanje kako se skrivene povijesti mogu ispričati u ariziranim prostorima i u postnacističkom kontekstu. Ono predstavlja početak diskusije koja prati projekat.

 

‹‹‹ Nazad