Koncept izložbi i DVD-a u ovoj formi još nije postojao: povest (istorija) i povesti (priče) interpretiraju se na nov način, objašnjavaju i istražuju. On u razgovoru sa drugim kulturama doprinosi novom i otvorenom viđenju kulturne istorije grada. Uz sva ta razmišljanja, BEČKA GODINA MOZARTA 2006 tražila je partnere koji bi mogli da urade umetnički prilog svemu tome. I našla ih je u timu kuratora projekta, kojem se na ovom mestu posebno zahvaljujemo. Skrivena/e povest/i – remapping Mozart spada kako sadržajno tako i organizatorski u najznačajnije poduhvate godine.

Ako hoćemo da 2006. godinu – uz pomoć Mozarta – vidimo kao godinu impulsa za muziku i kulturu, onda je konsekventno i neizbežno da se konfrontiramo i sa ovim do sada malo poznatim delom istorije grada.

Peter Marboe
Intendant BEČKE GODINE MOZARTA 2006

 

Dalje ka uvodu ›››