Aşağıdaki koşullara uymak şartıyla içindekileri çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz:

Müellifin ismini belirtmek zorundasınız,
İçindekilerin ticari amaçlarla kullanılması yasaktır,
İçindekiler işlem görerek ya da baska biçimde değiştirilemez.

Dağıtım yaptığınız takdirde, üçüncü kişilere bu içeriğin tabi oldugu lisans hükümlerini bildirmek zorundasınız.
Bu hükümlerin her biri hak sahibinin yazılı onayıyla feshedilebilir.
Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki bütün telif hakları saklıdır.

 

‹‹‹ Geri